TRACCE

Pp’amuri
1. La nicusiota
Ppi jocu
2. Vitti affacciari lu suli di notti
3. Cantu di caccia
4. Quannu moru ju
Pp’amuri
5. Sutta la to finestra
6. Marranzanata di Maltese / Canto di carrittera
7. Quannu viru a tia
Ppi jocu
8. Sbirruni
9. ‘Nniminu
10. E tuli tuli tuli
11. Cumu si li cugghieru i beddi pira
Pp’amuri
12. L’acqua è nta cannata / Tarantella di San Marco d’Alunzio
Ppi jocu
13. Alla fiera del sud

INFORMAZIONI

Antonio Vasta: zampogna ed organetto nel brano “Quannu viru a tia” e la fisarmonica nel brano “Cumu si li cugghieru i beddi pira”
Prodotto da: Ass. Cult. Il Tamburo di Aci
Uscita: 11 luglio 2008